Najbolje iz Hrvatske za Europu
HACCP IPARD
 

HACCP

 
 

 

HACCP je skraćenica izvedena od početnih slova službenog naziva sustava na engleskom jeziku : Hazard Analysis and Critical Control Point.

Prevedeno na hrvatski : Analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka.

Od 1. siječnja 2009. godine svi subjekti koji posluju s prehrambenim proizvodima - bilo proizvodnjom, obradom, pripremom, transportom ili prodajom istih - su zakonski obvezni provoditi HACCP sustav  (propisano Zakonom o hrani, NN 46/07).

U praksi, to znači da se za svaki radni proces u kojem se proizvodi, obrađuje, priprema, transportira, prodaje ili poslužuje hrana definiraju potencijalno rizične situacije te se dalje određuju načini kontrole u smislu dobre proizvođačke i higijenske prakse tako da se, u konačnici, primjenom pravila definiranih HACCP elaboratom osigura zdravstvena ispravnost hrane. To su kontrolne mjere.

Osim kontrolnih mjera, HACCP elaborat sadrži i popravne radnje - korektivne mjere, koje je potrebno provesti u situacijama kada se u radnom procesu prekorače kritične granice.

Za sve navedene mjere se pišu upute, vodi zapisnik i vrši verifikacija provedbe HACCP sustava. 

  Cjenik implementacije HACCP sustava

 
 
   Vrsta objekta Cijena u kunama
   PRODAVAONICA VOĆA I POVRĆA, MINI MARKET Cijena na upit
   CAFFE BAR, OBJEKT BEZ VLASTITE PRIPREME HRANE Cijena na Upit
   SNACK BAR, FAST FOOD, PEČENJARA Cijena na Upit
   GOSTIONICA, PIZZERIA, KONOBA Cijena na Upit
   PRIPREMA HRANE UNUTAR VRTIĆA, ŠKOLA, STARAČKIH DOMOVA I SL. Cijena na Upit
   PEKARNICA Cijena na Upit
   SLASTIČARNICA Cijena na Upit
   RESTORAN, CATERING Cijena na Upit
   HOTEL Cijena na Upit
   MESNICA Cijena na Upit
   ULJARA Cijena na Upit
  &n